Haier AP48KS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) 174300 ₽ Подробнее
Haier AP60KS1ERA(S)/1U60IS2EAB(S) 204900 ₽ Подробнее