Haier AP48KS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) 137800 ₽ Подробнее
Haier AP60KS1ERA(S)/1U60IS1EAB(S) 162000 ₽ Подробнее