Haier AP48DS1ERA(S) / 1U48LS1EAB(S) 114070 ₽ Подробнее
Haier AP60KS1ERA(S) / 1U60IS1EAB(S) 132370 ₽ Подробнее